De tarieven van Knap Lastig

Voorbereidingstijd, verslaglegging en gebruik van materialen zijn meegenomen in de berekening.