Werkwijze

Wanneer je via e-mail of telefonisch contact met mij opneemt, kun je kort beschrijven wat de situatie is. Ik zal dan aangeven of ik iets voor je kind en jou kan betekenen. Wanneer dit zo is, zullen we een afspraak maken voor een intakegesprek, om zo elkaar beter te leren kennen en dieper op jullie situatie in te kunnen gaan.

De intake bestaat uit een vragenlijst en een gesprek. Het gesprek voer ik bij voorkeur met beide ouders. Ik nodig jullie bij mij uit of soms kom bij jullie langs. Vooraf aan het gesprek, vraag ik jullie een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van jullie antwoorden, bespreken we wat er allemaal speelt, gaan we dieper in op welke mogelijkheden en verwachtingen er zijn. Afhankelijk van de leeftijd, kan je kind bij dit gesprek aanwezig zijn.

Tijdens de sessies werk ik samen met je kind. De eerste sessies zullen gericht zijn op elkaar leren kennen en werken we aan een vertrouwensband. Het is belangrijk dat je kind zich prettig en op zijn gemak voelt bij mij, zodat we met plezier kunnen samenwerken. Door met aandacht te kijken en te luisteren naar jullie kind, kom ik erachter wat hem of haar bezighoudt, belangrijk en moeilijk vindt en wat hij of zij allemaal in zich heeft aan kwaliteiten.

In de sessies daarna gaan we toewerken naar oplossingen. De inhoud van de begeleiding stem ik af op de leeftijd en interesses van je kind. Dit doen we spelenderwijs d.m.v spelvormen, rollenspel, gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen en verhalen. Maar ook tekenen, schilderen, blokken, lego en knutselen kan ik inzetten tijdens de begeleiding.

Na elke sessie hebben we contact over hoe het is gegaan en wat we hebben gedaan. Na ongeveer 4 sessies plan ik vaak een (telefonisch) evaluatiegesprek, waarin we de voortgang bespreken. Hoe verloopt het traject het tot nu toe? Zijn er dingen die anders kunnen/moeten? Staan ‘de neuzen nog dezelfde kant op’?

Mocht tijdens het traject blijken dat je kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan zal ik jullie adviseren een andere hulpvorm in te schakelen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, e.d.

Het is vooraf moeilijk te bepalen hoeveel coachsessies er nodig zijn voordat je kind (weer) stevig in zijn of haar schoenen staat. Maar de gemiddelde duur is zo’n 5 tot 8 sessies. Er zijn natuurlijk verschillende dingen die van invloed zijn op de voortgang, zoals de aard van de problemen, de inzet en ontwikkeling van je kind en de betrokkenheid van jou als ouder. Dat laatste is vooral ook belangrijk voor de langere termijn. Het streven is natuurlijk dat jullie mij niet meer nodig hebben, mocht het probleem of een gelijksoortig probleem weer opduiken.

Wanneer zowel je kind, jullie als ouders en ik vinden dat de vooraf bepaalde doelen behaald zijn, ronden we het traject af. Dit kan op verschillende manieren. In een laatste sessie met een kind, sluiten we altijd af door terug te kijken op wat we gedaan hebben. Indien gewenst kunnen we een eindgesprek voeren, waarin het groeiproces en verloop van het traject worden besproken, met de mogelijkheid voor een eindverslag. 

Mocht jouw kind of jij behoefte hebben om na een tijdje nog eens contact op te nemen, of een sessie in te plannen, is dat natuurlijk altijd mogelijk.

Goed om te weten

  • Dat je coaching niet moet verwarren met therapie. Coaching is gericht op de toekomst en gaat uit van mogelijkheden. Er wordt dus niet grondig ingegaan op de oorzaak van de problemen.
  • Dat er geen diagnose wordt gesteld en dat een diagnose ook niet het uitgangspunt is. Ik kijk naar je kind, naar waar het tegenaan loopt en welke kwaliteiten aanwezig zijn.
  • Dat je je kind kan aanmelden zonder verwijzing van de huisarts.
  • Dat kindercoaching niet wordt ingezet bij ernstige psychische problemen. Daarnaast raad ik aan om bij lichamelijke en/of geestelijke klachten eerst een arts te raadplegen.
  • Dat vertrouwen belangrijk is voor het coachingstraject. Daarom zal ik alles wat je kind met mij bespreekt vertrouwelijk behandelen. Dat houdt in dat ik toestemming van het kind vraag om informatie met jou als ouder te delen. Uiteraard hou ik je wel op de hoogte over de ontwikkeling die je kind doormaakt en is jouw betrokkenheid erg belangrijk voor het slagen van het coachingstraject.
  • Dat niets uit het traject zal worden besproken met derden zonder jullie schriftelijke toestemming. Uitzonderingen op dit alles kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind of anderen in gevaar is.

Bekijk hier mijn Algemene voorwaarden